ONYX Levice vs HBK Prievidza

Slovak Extraliga Basketball , 2021-05-04 12:00:00


Achievement Matches

Slovak Extraliga Basketball 1 2    
2021-04-07 15:59:00 HBK Prievidza 78 - 80 ONYX Levice 2.27 1.57 W
2021-03-15 17:00:00 ONYX Levice 77 - 90 HBK Prievidza 1.20 4.07 L
2021-03-13 19:00:00 HBK Prievidza 73 - 67 ONYX Levice 2.06 1.69 L
2020-09-26 15:59:00 ONYX Levice 79 - 46 HBK Prievidza 1.04 8.82 W
2020-02-05 17:00:00 ONYX Levice 90 - 93 HBK Prievidza 1.36 2.85 L
2019-12-28 17:00:00 HBK Prievidza 70 - 62 ONYX Levice 1.98 1.75 L
2019-11-16 17:00:00 ONYX Levice 86 - 66 HBK Prievidza 1.73 1.98 W
2019-05-07 15:59:00 HBK Prievidza[4] 68 - 64 ONYX Levice[2] 1.33 3.03 L
2019-05-05 15:59:00 ONYX Levice[2] 82 - 75 HBK Prievidza[4] 1.42 2.63 W
2019-05-01 15:59:00 HBK Prievidza[4] 76 - 64 ONYX Levice[2] 1.39 2.79 L

ONYX Levice

Slovak Extraliga Basketball 1 2    
2021-05-01 17:00:00 ONYX Levice 82 - 56 BK ASK Inter Slovnaft Bratislava 1.26 3.52 W
2021-04-28 17:00:00 BK ASK Inter Slovnaft Bratislava 63 - 78 ONYX Levice 1.69 2.05 W
2021-04-24 17:00:00 ONYX Levice 85 - 65 BK ASK Inter Slovnaft Bratislava 1.37 2.95 W
2021-04-10 15:59:00 ONYX Levice 82 - 88 BK Iskra Svit 1.80 1.91 L
2021-04-07 15:59:00 HBK Prievidza 78 - 80 ONYX Levice 2.27 1.57 W
2021-04-05 15:59:00 ONYX Levice 82 - 66 BK ASK Inter Slovnaft Bratislava 1.38 2.82 W
2021-04-03 15:59:00 Handlova 94 - 95 ONYX Levice 2.59 1.43 W
2021-03-27 15:00:00 MBK Lucenec 85 - 92 ONYX Levice 1.56 2.29 W
2021-03-24 17:00:00 BK 04 AC LB Spisska Nova Ves 86 - 73 ONYX Levice 1.62 2.17 L
2021-03-17 17:00:00 ONYX Levice 94 - 93 BK Iskra Svit 1.66 2.10 W

HBK Prievidza

Slovak Extraliga Basketball 1 2    
2021-04-21 17:00:00 BK Iskra Svit 92 - 83 HBK Prievidza 1.26 3.48 L
2021-04-17 17:00:00 HBK Prievidza 98 - 82 BK Iskra Svit 2.06 1.69 W
2021-04-14 17:00:00 BK Iskra Svit 110 - 107 HBK Prievidza 1.18 4.30 L
2021-04-10 15:59:00 BK ASK Inter Slovnaft Bratislava 88 - 35 HBK Prievidza 1.23 3.73 L
2021-04-07 15:59:00 HBK Prievidza 78 - 80 ONYX Levice 2.27 1.57 L
2021-04-03 15:59:00 HBK Prievidza 69 - 94 BK 04 AC LB Spisska Nova Ves 2.13 1.63 L
2021-03-31 15:59:00 HBK Prievidza 118 - 104 BK Iskra Svit 1.90 1.81 W
2021-03-27 19:00:00 Handlova 74 - 80 HBK Prievidza 1.52 2.37 W
2021-03-22 17:00:00 MBK Lucenec 97 - 90 HBK Prievidza 1.24 3.64 L
2021-03-15 17:00:00 ONYX Levice 77 - 90 HBK Prievidza 1.20 4.07 W